Välkommen till våra aktiviteter 2024:

Vi blir klokare och har roligare tillsammans. Hoppas du kan komma till några av våra aktiviteter.

Valberedningens förslag inför Norrmalmsmoderaternas årsmöte 2024

Styrelse
Ordförande: Hanna Werner (omval)
Vice ordförande: Petra Gardos Ek (omval)
Ledamöter (utan inbördes ordning):Fredrik Strömsten (omval), Gunilla Svensson Pilefors (omval), Kristoffer Tamsons (omval), Ina Djurestål (omval), Sophie Perulf (omval), Arpana Chauhan (nyval), Magnus Hjelmfeldt (nyval), Klas Robinson (nyval), Kim Nilsson (nyval)
Revisor: Sophia Granswed (nyval) Ersättare: Erik AO Engström (omval)
Ombud och ersättare till förbundsstämma:

 Ombud:

1       Hanna Werner

2       Petra Gardos Ek

3       Magnus Hjelmfeldt

4       Fredrik Strömsten

5       Gunilla Svensson Pilefors

6       Anna Rutland

7       Fredrik Vögeli Törnell

8       Arpana Chauhan

9       Ina Djurstål

10      Sophie Perulf

11      Linus Flyborg

12      Marie-Louise Landrup

13      Verona Hevince

14      Bo E Andersson

15      John Backvid

16      Christer Grunder

17      Eva Birgitta Lauren

18      Martin Mörman

19      Nahuel Marisi

20      Charlie Söderberg

 

Ersättare:

 

1       John Rundkvist

2       Maria Franquelli Cabrera

3       Henrik Ödman

4       Kristina Alvendal

5       Josefin Wicklund

6       Harry Grauers

7       Karl Gustav Lars-Olof Lauren

8       Linda Jonsson

9       Erik AO Engström

10      Bo Ekegren

11      Anders Blom

12      Joachim Westerdahl

13      Jan Erik Lejon

14      Annika Arnström

15      Aina Håkansson

16      Amir Adan

17      Ulf Johansson

18      Birgitta Andersson

19      Filip Solsjö

20      Anna Wahlund

Valberedningen har bestått av: Jessica Rosencrantz (sammankallande), Anders Blom och Filip Solsjö


Årsmöte 2024

Datum: 13 februari
Plats: Östermalmsskolan, Banérgatan 38
Tidsram: Årsmötet startar klockan 17:30 och därefter klockan 18:30 inleder finansministern sitt tal. 

Varmt välkomna till Norrmalmmoderaternas årsmöte 2024, tillsammans med föreningarna på Östermalm. Årsmötestalare är finansminister Elisabeth Svantesson. 

Motioner ska skickas till föreningens ordförande Hanna Werner på hanna.werner@live.se senast den 31 januari. 

Vill du engagera dig? Kandidaturer till föreningsstyrelsen ska skickas senast den 1 februari till valberedningens sammankallande Jessica Rosencrantz på jessica.rosencrantz@moderaterna.se 

Årsmöteshandlingar hittar du på vår hemsida: norrmalmsmoderaterna.se – senast en vecka före mötet. Handlingarna kommer också finnas att tillgå på Facebook och fysiskt på årsmötet. Skicka gärna en föranmälan till årsmötet om du avser att delta till hanna.werner@live.se senast den 9 februari.  

Norrmalmmoderaternas styrelse genom
Hanna Werner, Ordförande Norrmalmsmoderaterna