Valberedningens förslag inför Norrmalmsmoderaternas årsmöte 2021

Valberedningens förslag inför Norrmalmsmoderaternas årsmöte 2021

Styrelsen

Ordförande: Hanna Werner (omval)

Vice ordförande: Petra Gardos Ek (omval)

Ledamöter (utan inbördes ordning):

Anna Rutland (omval), Bo Andersson (omval), Christer Grunder (omval), Erik AO Engström (omval), Fredrik Strömsten (omval), Gunilla Svensson Pilefors (omval), Kristoffer Tamsons (omval), Linda Jonsson (omval), Ina Djurestål (nyval), Filip Solsjö (nyval)

Medborgarskolan: Bo Andersson (nyval)

Revisor: Bo Ekegren (omval) Ersättare: Linnea Engström (omval)

Ombud och ersättare till förbundsstämma 2021:

 Ombud

 1. Hanna Werner
 2. Petra Gardos Ek
 3. Bo Andersson
 4. Kristoffer Tamsons
 5. Erik AO Engström
 6. Linda Jonsson
 7. Fredrik Strömsten
 8. Gunilla Svensson Pilefors
 9. Christer Grunder
 10. Anna Rutland
 11. Filip Solsjö
 12. Ina Djurestål
 13. Verona Hevince
 14. Josefin Wicklund
 15. Love Wahrolen
 16. Charlie Söderberg
 17. Hanna Broberg
 18. Eva Laurén
 19. Mattitjaho Juhano
 20. John Backvid
 21. Joachim Westerdahl 

Ersättare

 1. Fredrik Östbom
 2. Annika Arnström
 3. Anders Thuresson
 4. Maria Franquelli
 5. Oskar Sevefjord
 6. Linnea Engström
 7. Bo Ekegren
 8. Jan Erik Leijon
 9. Kristina Alvendal
 10. Fredrik Agerhem
 11. Charlie Hahne
 12. Aina Håkansson
 13. Karl Gustav Laurén
 14. Anna Wahlund
 15. Anders Blom
 16. Birgitta Andersson
 17. Ulf Johannesson
 18. Martin Mörman
 19. Göran Lundquist
 20. Henrik Ödman
 21. Eliot Moskowicz 

Valberedningen har bestått av:

Jessica Rosencrantz (sammankallande), Anders Blom och Kristina Alvendal.