Valberedningens förslag till Norrmalmsmoderaternas styrelse 2018

Valberedningen har bestått av: Sophia Granswed Baat (sammankallande), Anders Blom, Kristina Alvendal och Ulrica Schenström

Valberedningens förslag:

Ordförande: Bo Andersson (nyval, tidigare ledamot)

Vice ordförande: Petra Gardos (omval)

Ledamöter utan turordning:

Kristoffer Tamsons (omval)

Jessica Rosencrantz (omval)

Jan Erik Leijon (omval)

Hanna Broberg (omval)

Helena Sigander (omval)

Elisabeth Hellström (omval)

Linda Jonsson (omval)

Fredrik Strömsten (nyval)

Gunilla Svensson Pilefors (nyval)

Hanna Werner (nyval)

Christer Grunder (nyval)