Ny styrelse vald

Vid årsmötet den 1 februari 2017 valdes följande personer till representanter för Norrmalmsmoderaterna: Ordförande: Hans Kärnlöf Vice […]

Verksamhetsberättelse 2016

Året har präglats av flera stora geopolitiska händelser med terrordåd och politiska omvälvningar. Oron och osäkerheten i […]

Riktig och långsiktig hjälp måste till

Norrmalmsmoderaternas Petra Gardos Ek (M), vice ordförande i stadsdelsnämnden, lyfter fram att bejakandet av tiggeri är kontraproduktivt, riktig och […]