Ny styrelse vald

Vid årsmötet den 1 februari 2017 valdes följande personer till representanter för Norrmalmsmoderaterna:

Ordförande: Hans Kärnlöf
Vice ordförande: Petra Gardos

Ledamöter:
• Bo Andersson
• Elisabeth Hellström
• Hanna Broberg
• Helena Sigander
• Jan-Erik Leijon
• Jessica Rosencrantz
• Kristoffer Tamsons
• Linnea Lindkvist
• Linda Jonsson
• Oskar Sevefjord
• Ulla Pehrson

Ordinarie ledamöter till Förbundsstämman
1. Hans Kärnlöf
2. Petra Gardos
3. Kristoffer Tamsons
4. Jan Erik Leijon
5. Oskar Sevefjord
6. Elisabeth Hellström
7. Jessica Rosencrantz
8. Linnea Lindkvist
9. Helena Sigander
10. Bo Andersson
11. Linda Jonsson
12. Fredrik Strömsten
13. Gunila Svensson Pilefors
14. Emelie Johansson
15. Ulla Pehrson
16. Hanna Broberg
17. Sophia Granswed
18. Alexandra Östback
19. Marianne Irving
20. Anders Thuresson

Ersättare för ombud
1. Mikael Lind
2. Hanna Werner
3. Charlie Hahne
4. Christer Grunder
5. Sally Salome Moradi
6. Carl Hartmann
7. John Backvid
8. Catharina Henriksson
9. Charlie Söderberg
10. Kristina Alvendal
11. Fritz Lennaard
12. Fredrik Y Törn
13. Christer Colliander
14. Anna Rutland
15. Curt Rosén
16. Aina Håkansson
17. Charles Engvall
18. Anna Nyström
19. Göran Lundquist
20. Marie Mjöberg

Ombud i studieförbundet Medborgarskolan:
Marianne Irving (omval)