Vår uppgift som förening är att ta tillvara medlemmarnas intressen och föra fram dem till de som beslutar om saker som påverkar det dagliga livet i vår stadsdel. Genom våra representanter i kommunfullmäktige, kyrkan och stadsdelsnämnden har vi möjlighet att påverka besluten som tas där.

Vi verkar också för att våra medlemmars intressen och åsikter ska vara återspeglas i Moderaternas nationella politik. Detta gör vi på olika sätt. Det kan till exempel innebära att skriva motioner till Moderaternas förbundsstämma eller medverka i andra forum.

Att anordna informationsträffar och bjuda in externa aktörer för samtal är andra exempel på aktiviteter. Det kan gälla större statsbyggnadsprojekt såsom ombyggnaden av Stadsbiblioteket eller hur byggandet av Citybanan påverkar vår stadsdel.

Läs mer om Moderaternas politik via: https://moderaterna.se/var-politik