Välkommen till våra aktiviteter 2024:

Vi blir klokare och har roligare tillsammans. Hoppas du kan komma till några av våra aktiviteter.

Eu-valrörelsen 2024

Den 9 juni är det dags att lägga din röst på ett friare, grönare och tryggare Europa.

Europaparlamentet har åtagande i budgeten för 2024 som uppgår till 189,39 miljarder euro. Lagar som stiftas i EU har väldigt stor påverkan på vår vardag. Det kan vara allt från, hur AI ska hanteras, sanktioner för Ryssland, aborträtten, till vilken sladd du ska använda till din dator. Därför är det viktigt att ha Moderata politiker som leder viktiga förhandlingar och ser till att förslag blir verklighet och att våra pengarna går till rätt saker.

Förtidsröstningen börjar den 22 maj och Norrmalmsmoderaterna börjar EU- valrörelsen den 11 maj. Vi behöver hjälp från er medlemmar att möta Stockholmarna och att få dem att gå och lägga sin röst på Moderaterna.

Se våra planerade kampanjer nedan:

11

MAJ

Var: Vasaparken
När: 12.00-13.30
Ansvarig: Kim Nilsson

15

MAJ

Var: Odenplan
När: 16.30-18.00
Ansvarig: Petra Gardos Ek

21

MAJ

Var: Odenplan
När: 16.30-18.00
Ansvarig: Hanna Werner

26

MAJ

var: Vasaparken
När: 13.30-15.00
Ansvarig: Gunilla Svensson Pilefors

1

Juni

Var: St Eriksplan
När: 13.00-14.00
Ansvarig: Klas Robinson

6

Juni

Var: Gärdet
När: 11.30-13.00
Ansvarig: Kim Nilsson

7

Juni

Var: Odenplan
När: 16.30-18.00
Ansvarig: Klas Robinson

9

Juni

Var: Odenplan
När: 11.00-12.30
Ansvarig: Gunilla Svensson Pilefors

*uppsamlingsplats:Odenplan – framför trappan på torget, Vasaparken – korsningen Dalagatan/Odengatan, St Eriksplan – framför ICA, Gärdet – rondellen vid slutet av Vallhallavägen

 


Årsmöte 2024

Datum: 13 februari
Plats: Östermalmsskolan, Banérgatan 38
Tidsram: Årsmötet startar klockan 17:30 och därefter klockan 18:30 inleder finansministern sitt tal. 

Varmt välkomna till Norrmalmmoderaternas årsmöte 2024, tillsammans med föreningarna på Östermalm. Årsmötestalare är finansminister Elisabeth Svantesson. 

Motioner ska skickas till föreningens ordförande Hanna Werner på hanna.werner@live.se senast den 31 januari. 

Vill du engagera dig? Kandidaturer till föreningsstyrelsen ska skickas senast den 1 februari till valberedningens sammankallande Jessica Rosencrantz på jessica.rosencrantz@moderaterna.se 

Årsmöteshandlingar hittar du på vår hemsida: norrmalmsmoderaterna.se – senast en vecka före mötet. Handlingarna kommer också finnas att tillgå på Facebook och fysiskt på årsmötet. Skicka gärna en föranmälan till årsmötet om du avser att delta till hanna.werner@live.se senast den 9 februari.  

Norrmalmmoderaternas styrelse genom
Hanna Werner, Ordförande Norrmalmsmoderaterna